Yasal Uyarı

Kategoriler

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kredi başvuru formu aracılığıyla, kredi kullandırılması sürecinde ve sonrasında elektronik ortamda veya internet sitesi aracılığıyla, tamamen veya kısmen otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirketimiz ile aranızda kredi sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.