Yasal Uyarı

Kategoriler

Kullanım Koşulları

İşbu Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Ofisfinans Finansman Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) ait www.credin.com.tr alan adlı internet sitesini (“Platform”) ziyaret eden veya kullanan kişilerin (“Kullanıcı”) Platform’dan yararlanma ve Platform’u kullanma koşullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen Platform’u ziyaret etmeden veya kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz. Kullanıcı olarak Platform’u ziyaret etmek ve kullanmaya devam etmekle aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlardan herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Platform’u ziyaret etmeyi durdurunuz ve kullanmayınız.

Şirketimiz, bu Kullanım Koşulları’nı ve Platform içeriğini hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir, yayını durdurabilir veya yürürlükten kaldırabilir.

 • Kullanıcılar, talep edilmesi halinde Kullanıcı işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Bu bilgileri vermek istemeyen kişi Platform’da Kullanıcı olarak kabul edilmeyebilir. Kullanıcı’nın Platform’u kullanmaya devam etmesi için, gerekmesi halinde, genişletilmiş bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.
 • Platform’da sunulan bir hizmetten yararlanabilmesi amacıyla Kullanıcı’ya şifre sağlanması halinde aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Kullanıcı bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
 • Kullanıcı, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 • Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi Platform’un veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.
 • Platform’un Kullanıcı tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.
 • Platform, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer internet sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya internet sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan internet sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir garanti, beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Platform’da yer alan veya Platform üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.
 • Kullanıcı, kendisi tarafından oluşturulan Kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. Kullanıcı, Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devredemez. Şirket, Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.
 • Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’nı ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Kullanıcı’dan tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Platform genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile web sitesi içerisindeki belge, metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how, yazılım ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar Kullanıcı tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Platform veya içeriğinin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
 • Platform’un nihai güvenliğinin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, Platform’u kullanmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virüs, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Şirket, Kullanıcı’ya sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan Kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • Hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, hizmetlerin ve/veya Platform’un internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle Platform erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.
 • Platform üzerinden gerçekleştirilebilen işlemler, Kullanım Koşulları ile Kullanıcı’ya sunulan hizmetler ve diğer her türlü içerik, veri, belge ve malzeme ve Platform, “olduğu gibi” ve “olduğu şekilde” Kullanıcı’ya sunulmuş olup herhangi bir taahhüt ve garanti içermemektedir. Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen haller haricinde Şirket, zımni veya açık bir şekilde ticari anlamda örtülü garanti, ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, müşteri memnuniyeti, hak sahipliği gibi kanundan veya sair şekillerde doğan herhangi bir garanti ya da ticari ifadan, ilişkiden ya da kullanımdan kaynaklı zımni ya da sarih bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemleri, Kullanım Koşulları ile Kullanıcı’ya sunulan hizmetleri ve diğer her türlü içerik, veri, belge ve malzemeyi bu şekilde kabul ettiğini beyan eder.
 • Kullanım Koşulları kapsamında Şirket için belirtilen sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve ortaklarına da şamildir.